Přístavba základní školy bude v letošním roce největší investiční akcí města Štětí. Cílem projektu je vybudování dvou jazykových učeben. Základní škola Štětí se systematicky zaměřuje na výuku angličtiny, přičemž tento cizí jazyk je ve škole vyučován již od prvního ročníku.

Škola v současnosti nedisponuje žádnou odbornou učebnou, kterou by mohla využívat pro výuku cizích jazyků. Realizací projektu tak škola získá kvalitní, podnětné a plnohodnotné zázemí.

Výstavba by měla začít předáním stavby v pátek 6. března a k jejímu dokončení by mělo dojít na konci kalendářního roku 2020. Hlavní část prací je plánována na prázdninové měsíce, tedy červenec a srpen. Celkové náklady projektu mají dosáhnout 27,6 milionu korun. Projekt je realizován prostřednictvím MAS Podřipsko z Integrovaného regionálního operačního programu a je spolufinancován Evropskou unií a společností Mondi Štětí.

(hoz)