„Tato investiční akce se připravovala několik let a určitě přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i motoristů, protože dojde i k úpravě křižovatek před základní uměleckou školou a mateřskou školou, vybuduje se několik nových přechodů, parkovacích zálivů a součástí bude i nový chodník směrem na Stračí,” uvedl starosta Štětí Miroslav Andrt.

Opravovat se má Stračenská ulice včetně chodníků od Bezručových sadů až ke křižovatce na Stračí. Pracovat se bude také v části Horovy ulice, před základní uměleckou školou. Rozpočet na opravy poničené silnice a chodníků je zhruba 25 milionů korun. Radnice by ráda získala na akci dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. „Naší snahou je získat i dotaci ze státního rozpočtu, což bude určitě bonusem, ale jsem rád, že samotná realizace této akce není touto dotací podmíněna a uskuteční se v každém případě,“ dodal starosta.