Vzhledem k nadcházejícím velikonočním prázdninám proběhnou hlavní akce již ve středu 20. dubna. Kampaně, která má především neotřelým způsobem upozornit na otázky související s kvalitou životního prostředí a ochrany přírody, se zúčastní přes 800 dětí ze všech tří základních škol ve Štětí. Jednotlivé školy a zapojení partneři si pro žáky připravili zajímavý program plný zábavně – vzdělávacích her, kvízů, soutěží, ale i praktických ukázek, exkurzí nebo výletů po okolí. Část žáků ZŠ Ostrovní se dokonce rozhodla uklízet odpadky po neukázněných občanech ve městě a zástupci z každé školy si budou moci ve městě vysadit rovněž svůj strom.

Ve sběrném dvoře představí zástupci firmy BEC odpady, s. r. o., popelářský vůz na svoz tříděného odpadu, jehož ovládání si budou moci děti také přímo vyzkoušet. V Domě dětí a mládeže Štětí budou žáky čekat tvořivé a výtvarné činnosti za použití recyklovatelných materiálů a své stanoviště zde budou mít i mladí myslivci. Oddíl junáka připravil praktické ukázky pobytu a orientace v přírodě a na ZŠ T. G. Masaryka se zase žáci dozví více o výrobě a recyklaci hliníku.

Tradičně se s pestrou nabídkou programů pro své žáky již poněkolikáté hlásí ZŠ Ostrovní, která Den Země organizuje jako celoškolní projekt. Děti si mohou sami vybrat a zapojit se do některého z nabízených tématických projektů připravovaných jejich učiteli. Letos je tak například čeká cyklovýlet po Kokořínsku, návštěva dílny ručního papíru v LTM, sportovní dopoledne v areálu vodního kanálu v Račicích nebo exkurze do papírenské firmy NEOGRAPH.