O likvidaci odpadních vod a splašků jsou lidé povinni postarat se sami. Město to chce napravit, proto ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností (SVS) nechalo loni vypracovat studii, která prověřuje možnosti odkanalizování jednotlivých sídel. Vše přijde na zhruba sto milionů korun.

„Chceme, aby standard, který je ve městech a větších obcích považován za samozřejmost, měli lidé i v menších sídlech. Tato infrastruktura je jedním z předpokladů pro další rozvoj, v neposlední řadě jde i o ochranu životního prostředí, “ říká vedoucí odboru výstavby, rozvoje a majetku města Štětí Přemysl Pech a dodává, že ze závěrů studie zároveň vyplývá, v jakých místech by výstavba kanalizace vzhledem k nákladům byla ještě vhodná a kde už by nebyla rentabilní.

Neúměrně moc by to stálo v případě sídel Újezd a Veselí, která by bylo třeba napojit na plánovaný, poměrně dost vzdálený kanalizační systém v Chcebuzi. Naopak Hněvice jsou jedinou z místních částí, kde se kanalizace stavět nemusí, stávající je podle průzkumu v dobrém stavu.

Podle místostarosty Petra Domorázka je třeba ujasnit si priority. „Do poloviny roku bychom chtěli záležitost s lidmi, kterých se to týká, veřejně projednat, zjistit jejich zájem. Poté by mělo zaznít jasné slovo zastupitelů, kterým částem dát přednost z hlediska rentability, a podle toho pak z rozpočtu vyčlenit peníze na projektovou dokumentaci k územnímu řízení. Ta by mohla být k dispozici v příštím roce „Kamenem úrazu ovšem mohou být majetkové vztahy k některým pozemkům. Nelze tedy upřesnit, jak dlouho to vše bude trvat, může se totiž stát, že kvůli jednomu nevyřešenému případu se celá akce zbrzdí nebo zastaví,“ upozorňuje Petr Domorázek.

Celkové náklady na odkanalizování osmi sídel činí podle předběžného odhadu přes 100 milionů korun.

„Naší snahou bude získat co nejvíc peněz z dotací, protože jen ze svých prostředků bychom kanalizaci pro místní části nebyli schopni pořídit. Lidé by pak samozřejmě platili jen za přípojku ke svému obydlí, z dlouhodobějšího hlediska pak ale na provozu ušetří,“ říká místostarosta.

Odkanalizování místních částí bude i jedním z témat dubnového veřejného zasedání štětského zastupitelstva.

Miroslav Zimmer