Všechno je v MONDI pod pokličkou, dokud se něco nestane. Během srpna ji popozvedly hlasy nespokojených občanů, kteří poukázali na zvýšený hluk a zápach, vycházející ze závodu. Na ně zareagovala i radnice.

„Vadí nám zdlouhavý a problematický proces informovanosti ze strany MONDI. Postrádali jsme osobu, která by s námi bez zdlouhavého schvalování mohla jednat. Právě s ohledem na množící se podněty od občanů jsme ještě před koncem srpna iniciovali jednání přímo ve společnosti MONDI. Tentokrát byla reakce rychlejší, ve středu nás přijal Carstev Lange, pověřený dočasným řízením společnosti ve Štětí. Upozornili jsme našeho hostitele, že chceme dosud korektní partnerský vztah mezi závodem a městem prohloubit právě větší informovaností. Ředitel Lange přislíbil, že naše návrhy a připomínky projedná se svými kolegy ve Vídni a při další návštěvě na začátku září, kdy by měl být uveden do funkce nový generální ředitel, dostaneme odpovědi a stanoviska vrcholného managementu MONDI," uvedl Miroslav Andrt, místostarosta Štětí.

Vedle zátěžových problémů týkajících se urychlení investic ve prospěch životního prostředí, o kterých se na veřejnosti diskutuje, byla na středečním jednání nastíněna i možnost lepší spolupráce firmy se zdejší VOŠ obalové techniky a SOŠ při výchově pracovníků profesí, které MONDI požaduje. Město už při jednáních o novém územním plánu navrhovalo vedení firmy posílit řídký izolační pás zeleně, který odděluje tovární komplex od města. Město má zájem rovněž o instalování monitorovacího systému ovzduší.

„Tuto záležitost chceme konzultovat se Zdravotním ústavem, respektive Krajskou hygienickou stanicí. Myslíme si, že stanice by se dala pořídit z nového Operačního programu životního prostředí," dodává místostarosta.