Po dvou letech se totiž konečně znovu otevře veřejnosti. Problém je však s vyplacením dotací z Evropské unie.

„Koupaliště je již hotové. Jako dokončené jsme jej přebírali 30. dubna. Na červen plánujeme slavnostní otevření," informoval starosta Štětí Tomáš Ryšánek. Podle jeho informací je však možné, že se koupaliště otevře lidem ještě před slavnostní akcí. „Vše záleží na počasí a na tom, jak poroste tráva," dodal.

Příjemně zrekonstruovaný a upravený  volnočasový prostor vyšel na 43 milionů korun. Necelých 19 milionů z této částky má poskytnout Evropská unie v rámci ROP Severozápad, 1,5 milionem přispěje kraj. Zbytek město hradí z vlastního rozpočtu. V čem je však v současné době problém, je právě vyplacení 19 milionů dotací z Evropské unie.

„Je to jako všude jinde. ROP neproplácí. Zatím jsme nedostali ani korunu. Uvidíme, jak to bude, ale zatím slibně nevypadá," vysvětlil starosta Ryšánek. Ten také dodal, že již proběhla fyzická i administrativní kontrola dokončeného projektu z ROP. Město tedy podalo žádost o platbu. „Čeká se pouze na proplacení peněz, jinak máme vše hotové," sdělil starosta.

Oblíbená letní atrakce měla být otevřená již před rokem.  Došlo však k nečekaným průtahům, a to z důvodu špatné projektové dokumentace, která zapříčinila nepřesný odhad ceny celého projektu. Tuto dokumentaci zpracovávala firma Techtex s. r. o.

Další problémy nastaly, když projekt přebrala dodavatelská firma Strabag a. s. Po zpracování vlastní prováděcí projektové dokumentace se cena z 38 milionů vyšplhala na celých 
52 milionů korun. Nakonec se město s firmou domluvilo na 43 milionech korun.

To vše se však dělo již v době po schválení celého projektu Evropskou unií. Podíl města na celkové částce se tak z původních 5 milionů dostal až na 
22,5 milionu Kč. První projekt, který navýšení ceny zapříčinil, má čelit reklamaci.