Město tam chce nechat položit nový asfaltový povrch a dobudovat veřejné osvětlení po celé délce cesty.

Dalším chystaným projektem na letošní rok je rekonstrukce Alšovy ulice spojené s vybudováním polopodzemních kontejnerů a asi čtyřicítky parkovacích míst. Nově má být také tato ulice být propojena s komunikací v ulici U Stadionu. Průjezd Alšovou ulicí má být jednosměrný ve směru od tržnice.

Rekonstrukci za přibližně 9,5 milionu korun, chce město hradit ze svého rozpočtu.