"Město Štětí provádí během podzimních měsíců celoplošnou deratizaci na veřejném prostranství města, školských zařízení a budovy ve správě města," informovala radnice ve Štětí.

"Z důvodu zvýšeného výskytu hlodavců ve městě a přilehlých obcí zároveň radnice vyzývá každého vlastníka nebo správce objektu, kanalizace, horkovodů a dalších zařízení, aby na vlastní náklady zajistili deratizaci na svém nebo svěřeném majetku," žádá také radnice.

Zároveň radnice upozorňuje, aby si majitelé zajistili raději zvýšený dohled nad psy, je vhodné je mít na vodítku.