Lidé mohou vyjádřit svůj názor na aktuální dopravní podmínky ve městě, nebezpečná nebo nepřehledná místa. Město zajímají náměty, co by se dalo v nejbližší době zlepšit a kam by mělo přednostně v této oblasti investovat. Výsledky z této ankety budou sloužit pro aktualizaci strategie rozvoje města a město je využije i pro přípravu rozpočtu na příští rok.

Anketu mohou lidé vyplnit online ZDE. Anketní lístek je možné také jako dokument stáhnout na webových stránkách města a vyplněný zaslat e-mailem na adresu zdravemesto@steti.cz. Lístek si můžete vyzvednout i v Informačním centru města Štětí, kde bude zároveň i sběrné místo.

Anketa je realizována v rámci projektu Zdravé město Štětí a místní Agenda 21 a bude probíhat do 31. 10. 2020.