Ačkoli velká voda míří při záplavách z Čech do Německa, peníze na protipovodňová opatření připluly na Litoměřicko z opačného směru. Obec Křešice a město Štětí obdržely po 850 tisících korunách na prevenci proti záplavám, peníze věnovala německá Diakonie Katastrophenhilfe.

Po dvou letech osvěty tak dochází na hmatatelnou podporu. Vše v rámci projektu Odolná obec, který organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické a do nějž se kromě Terezína zapojily právě Křešice a Štětí.

„Nejprve probíhala jednání o potřebách a požadavcích obcí a schůzky s krizovým řízením, spolky i občany. Nyní se věnujeme finanční podpoře konkrétních studií a protipovodňových opatření, která mohou v budoucnu minimalizovat škody na majetku obcí a jejich obyvatel,“ vysvětlila zástupkyně Diakonie ČCE Jarmila Dvořáková s tím, že se chystá také vydání příručky pro obyvatele obcí, jimž hrozí povodně. „Do této etapy se významně zapojili naši němečtí kolegové,“ připomněla Dvořáková.

Ve Štětí řádila řeka v roce 2013 hlavně v místní části Počeplice a Hněvice. „Město mělo hodně práce s odstraňováním škod a čerpáním vody. Nyní jsme dostali v přepočtu 850 tisíc korun, za které chceme nakoupit nejpotřebnější techniku, hlavně čerpadla. Ta, která jsme měli v roce 2013, nevyhovovala náročným podmínkám a náhradu za ně jsme ve vypjatém období těžko sháněli. Tento dar nám výrazně pomůže,“ poznamenal starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Největší škody způsobila povodeň v Křešicích, které sice chránila zeď a mobilní hrazení, avšak stoletá voda zábrany překonala a po poklesu hladiny byl naopak problém se vody a naplaveného bahna zbavit. „Vážíme si pomoci do budoucna a dotaci chceme využít na přípravu čtyř opatření. Finance nám pomohou při dokončení revitalizace rybníku v místní části Zahořany, který slouží jako akumulační nádrž sousedního potoka, jenž ještě před povodní z Labe dokázal obec ležící na kopci důkladně vyplavit,“ sdělil starosta Křešic Václav Kovařík.

Zbývající peníze obci poslouží k vypracování studií pro odvodnění, vybudování únikové komunikace z místní části Kolonie a postavení skladu techniky a mobilního hrazení mimo povodňovou zónu.