Nerostné suroviny na Litoměřicku se v lokalitě Nučničky těží už řadu let a společnost České štěrkopísky by v těžbě chtěla pokračovat i zhruba o 800 metrů dál v blízkosti obce Počaply. Aby k tomu mohlo dojít, musí být splněny dvě základní podmínky. Tou první je stanovení dobývacího prostoru, druhou samotné povolení k těžbě.

V minulosti se Terezín, jehož jsou Počaply místní částí, snažil rozšíření dobývacího prostoru zabránit, nicméně po několikaletých peripetiích společnost povolení k rozšíření dostala. Aktuální finanční nabídka má zabránit obstrukcím ze strany Terezína a počapelských občanů, které by mohly těžbu na několik let pozdržet. „Ten milion korun by šel na rozvoj Počaplů,“ upozornil starosta Terezína René Tomášek, který celou středeční akci moderoval.

Ani to ale všechny obyvatele vsi (celkem jich je 139) nepřesvědčilo. Část z nich se obává hlučnosti, prašnosti a poklesu ceny nemovitostí, které by se ocitly v bezprostřední blízkosti dobývacího prostoru. Ten by byl vzdálen zhruba 250 metrů od nejbližších počapelských domů. „Milion korun pro město a 50 tisíc pro lidi je docela směšná částka,“ poznamenal například Jaroslav Krejza.

Ne všichni jsou však zásadními odpůrci těžby. „Já jsem pro, neboť do budoucna to bude mít pro naši generaci i naše děti výhody. Vznikne tady jezero a s ním prostor pro rekreaci. Pokud bude oblast rekultivovaná, tak na ceně pozemků nebudou lidi tratit,“ zmínila Lucie Vavroušková.

Rozhodne anketa

Podobně to vidí i manažer pro výkup pozemků Zdeněk Houštecký, který ovšem v Počaplech nebydlí. „Kdybych za ty roky, co pracuji pro České štěrkopísky, dostal kus pozemku na okraji jezera, rozhodně bych se nebránil,“ řekl Houštecký, který se během diskuze snažil vysvětlit, že do budoucna cena nemovitostí neklesne, ale naopak může získat na hodnotě.

O těžbě má rozhodnout anketa, kterou chce Terezín vyhlásit. „Město se pak bude řídit jejím výsledkem,“ zavázal se starosta Terezína René Tomášek.

Podobné ankety už ale proběhly v minulosti, v roce 2018 a 2021. Poprvé občané s dobývacím prostorem silně nesouhlasili, při druhé už nesouhlas zvítězil jen nepatrně - 47 hlasů bylo proti těžbě a 45 s ní souhlasilo.

Novou anketu by starosta rád zrealizoval co nejrychleji. „Nejlépe do konce tohoto týdne,“ uvedl ve středu.

TĚŽBA štěrkopísku v dobývacím prostoru Nučničky I potrvá asi devět let.
U Terezína může být 70hektarové jezero

Cílem společnosti České štěrkopísky je nezastavit těžbu a zabránit výpadku zdroje písku a kameniva pro Ústecký kraj i klíčové říční betonárny v Praze. „Plánujeme plynulé pokračování těžební činnosti do posuzovaného dobývacího prostoru (DP) Počaply u Terezína I, který na dobývací prostor Nučničky I bezprostředně navazuje, a to tak, abychom nepřerušili odbyt těžené suroviny,“ píše se v dokumentu Stanovení DP Počaply u Terezína I.

„Používat se bude plovoucí bagr jako v Nučničkách, a protože se písek těží z vody, tak je prašnost minimální,“ uklidňoval místní závodní lomu (funkce podobná vedoucímu) v Nučničkách Tomáš Hampl.

Plán je vytěžil během 16 let zhruba 5 milionů metrů krychlových štěrkopísku. Vytěžený materiál by se měl dále dopravovat po Labi. „Přístaviště s překladištěm jsme vybudovali na konci roku 2020 a ještě před tím jsme téměř dva roky využívali původní zařízení v bezprostřední blízkosti pískovny. Celkově se nám podařilo odbavit po vodě téměř milion tun štěrkopísku. Pro představu uvádím, že jedna loď uveze tolik materiálu jako čtyřicet nákladních automobilů. Nový dobývací prostor je od něj vzdálený přibližně stejně jako ten původní, čili veškeré dodávky do Prahy by se opět daly řešit zcela bez zatížení místních silnic,“ uvedl mluvčí Českých štěrkopísků Petr Dušek.