Pokud vodoprávní úřad odsouhlasí aktivní zóny záplavových oblastí v současné navržené podobě, prakticky ve vymezených lokalitách nebude možné postavit ani jednu novostavbu. Pro Litoměřice to znamená stopstav v celých Želeticích. Například by nebylo možné nadále rozvíjet obchodní zónu u Intersparu či stavět průmyslovou halu.

„Nesouhlasíme s tím. Jako město budeme dělat všechno proto, aby se návrh přepracoval. Aby vypadal samozřejmě jinak," konstatoval litoměřický místostarosta Václav Červín, který má v gesci územní plán města.

„Želetice jsou rozvojovou částí města a chceme, aby se mohlo pokračovat v naplnění územního plánu. V něm je průmyslová a obchodní zóna, která by se měla rozvíjet. Tak jak je to nyní navrženo, tak to vypadá, že by v této oblasti byla absolutní stavební uzávěra na všechno. S tím zásadně jako město nesouhlasíme a určitě pro to není důvod," uvedl Václav Červín. „Pokud budeme účastníci řízení, budeme se k tomu vyjadřovat."

Podobná situace panuje v Terezíně. „Nás se stanovení aktivních zón významně týká v oblasti Terezína mimo centrum a zejména v Českých Kopistech a Počaplech. To jsou přitom podle územního plánu naše rozvojová místa," sdělila terezínská místostarostka Hana Rožcová. „Nemohl by se postavit žádný rodinný dům."

Špatně na tom jsou i Brozany nad Ohří. Podle starosty Václava Bešty obec už odeslala na krajský úřad připomínky. „Požadujeme specifikovat, na základě jakých kritérií bylo stanoveno záplavové území a aktivní zóna. Se současnou variantou nesouhlasíme a požadujeme projednání varianty řešení, ke kterému rada městyse již prakticky přikročila, tedy protipovodňové ochrany formou ochranných hrází," konstatoval starosta.

Lépe jsou na tom třeba v Budyni, Doksanech či Bohušovicích. „U nás to dopadlo dobře," řekl budyňský starosta Petr Medáček. Obdobně se vyjádřil i Ivo Hynl z Bohušovic nebo doksanský starosta Jaroslav Vaníček.