Postup prací lze sledovat ve Štětí při rekonstrukci mostu přes Labe pouhým okem, na průběh výstavby obchvatu Roudnice nad Labem je třeba dalekohled.

„Aktuálně pracujeme na sanaci nosné konstrukce pod konzolami. Postupujeme po úsecích dlouhých 150 metrů. Zhruba polovinu už máme hotovou, v těchto dnech začnou dělníci stavět lešení pro pokračování sanací na dalším úseku,“ popsala Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag, která rekonstrukci mostu ve Štětí provádí.

Investorem rekonstrukce je Ústecký kraj, který hradí převážnou část z celkem 186 milionů korun. Na této sumě se podílí i město Štětí a společnost Mondi Štětí, která využívá vlečku.

Souběžně s uvedenými pracemi na mostu pokračuje výstavba okružní křižovatky, na kterou budou sjíždět vozidla ve směru do Štětí, dokončují se terénní úpravy a pokládání dlažby. „Zhotovitel nám dal příslib, že pokud nenastanou nepředvídatelné překážky, most bude po rekonstrukci uveden znovu do provozu letos na konci června. O měsíc dřív má být hotová okružní křižovatka, která je součástí nového sjezdu z mostu a současně poslouží jako příjezd a odjezd k budoucímu nákupnímu centru Lidl. V ulici Cihelná se počítá v souvislosti s výstavbou nákupního centra s vybudováním dvou autobusových zastávek, které nahradí bývalé autobusové nádraží,“ vysvětlil starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Stavební práce na mostu začaly loni na jaře vyfrézováním asfaltových povrchů, odstraněním železniční vlečky a bouracími pracemi. V průběhu roku proběhly sanační práce na mostní konstrukci, včetně prací na železniční vlečce, která byla opětovně uvedena do provozu 18. října. Do zimní přestávky pak došlo k dokončení konstrukcí říms, montáži zábradlí a pokládce asfaltového povrchu vozovky, to vše už za plného provozu vlečky, po níž denně projede až 18 vlaků.

Nástup loňských prací na druhé dopravní stavbě obchvatu města Roudnice nad Labem zbrzdil archeologický záchranný výzkum. Stavební práce se kvůli tomu posunuly. „Dopad na naše činnosti má i stav nouze. Přizpůsobili jsme se plně vzniklé situaci, pořídili dostatek ochranných pomůcek pro zaměstnance a nastavili podmínky všech činností tak, aby byli zaměstnanci ochránění. Bohužel cítíme nedostatek pracovníků ze zahraničí, mimo to řešíme ubytování či stravování pracovníků,“ vylíčila těžkosti Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia, která je spolu s firmou Herkul hlavním dodavatelem stavby. „Na obchvatu během jara provedeme především zemní práce, dokončíme výstavbu mostních objektů a přeložky inženýrských sítí,“ dodala.

Zhruba tři kilometry dlouhá komunikace, jejímž investorem je Ústecký kraj, měla být podle původního harmonogramu zprovozněna letos před zimou. Její součástí jsou čtyři okružní křižovatky, čtyři mostní objekty, dvě protihlukové stěny a 15 přeložek inženýrských sítí. Náklad na stavbu činí necelých 258 milionů korun.