Ty by se měly podílet na postavení kontejnerů při ZŠ Školní finančně. Souhlas zatím vyslovili zastupitelé Brzánek, Černěvsi, Dobříně, Dušník, Klenče, Kyškovic, Libotenic, Přestavlk a Záluží.

„Máme signály, že i zbylé obce se rovněž přiklání k tomuto řešení. Patří mezi ně Vědomice, obec, z které k nám bude chodit nejvíc žáků. Tam, stejně jako v Bechlíně, budou zastupitelé o návrhu teprve jednat,“ uvedla vedoucí odboru školství městského úřadu Zdena Horecká.

Kontejnerovou školu lze postavit rychle, aby mohla sloužit už od nového školního roku. Město počítá s navýšením kapacity o čtyři třídy, což odpovídá počtu budoucích prvňáčků, pro které by se jinak ve třech základních školách nenašlo místo.

„Po návštěvě škol kolem Prahy, u kterých podobné přístavby už stojí, jsme odhadli náklady na výstavbu zhruba 16,5 milionu korun. Příští týden budeme mít jednání s jedním výrobcem modulů,“ doplnil místostarosta města Jiří Řezníček.

Klára Svobodová (vlevo).
Mladá žena se stala sokolkou, aby zachránila chátrající kino