Stavbaři vědí, že při odkrývání obou inundačních mostů na želetické straně můžou narazit na nepředvídatelné problémy, které postup zbrzdí. Jednou z takových novinek pro projektanty je odkrytí základů u velké opěry původního mostu z 18. století, což je práce pro památkáře.

Archeologický nález bývá pro stavbaře hrozbou, to naneštěstí neplatí pro rekonstrukci Tyršova mostu. Dozorující pracovník Okresního muzea v Litoměřicích Oldřich Kotyza si dosavadní spolupráci se stavbaři pochvaluje.

„Stavbaři nám vycházejí vstříc. Měli jsme už několik schůzek, kde jsme provedli postupné zdokumentování odhalených prvků mostu. V prvním případě se jednalo o nájezdovou rampu, nyní o základy pilířů mostu pocházející z 18. století. Stavbaři slíbili, že udělají maximum pro to, aby byly uchovány v původní podobě a zakonzervovány pro budoucí generace," vysvětluje litoměřický archeolog.

Část starých základů je již zakonzervována. „Protože jdou do hloubky pod úrovní hladiny řeky, museli jsme postupovat rychle. Narazili jsme na další velmi pevné schodišťové podesty. Při přípravě projektu se odhadovalo, že tyto základy byly v roce 1910 odstraněny. Naši předci ale byli chytří a nechali je zde a využili pro novou stavbu. Původně zde stál velký klenutý most. V náspu jsou zachované poslední dva pilíře středověké stavby. Nyní budeme hledat u malého inundačního mostu původní dubové piloty. Odhadujeme, že by po sto letech a vlivem vody měly být zkamenělé. Pokud tomu tak nebude, budeme je muset odbagrovat a nahradit je novými silnějšími betonovými piloty. Tato část stavby se bude muset přeprojektovat, což ale neznamená, že by došlo k nějakému zpoždění," říká zástupce stavbyvedoucího Petr Bezruč.

Stavbaři rozšíří hlavní opěru do šíře pilíře, aby hlavní mostovka měla šířku 10 metrů. Do původního stavu chtějí dát okrasný pilíř a využít k tomu materiál, který byl při poslední rekonstrukci před 40 lety shozen pod most. „Most byl několikrát přestavován a zvláště při poslední rekonstrukci se přistupovalo hodně necitelně. V 80. letech byla část inundačního mostu odbourána, místo ní byla položena škaredá ocelová konstrukce navíc bez izolace. Mostovka z roku 1910 tak přestala plnit původní funkci," vysvětluje Petr Bezruč.

Při odstraňování náletových dřevin a naplavenin podél inundačních mostů byla nalezena řada dalších prvků pocházejících z kamenné stavby. Některé budou po ošetření umístěny na náplavce. Původní kamenný most měl velmi pěknou výzdobu s devíti sochami a křížem. Jednu hlavici pro sochu s hlavami Indiána lze spatřit poblíž bývalého Jezuitského kostela.

V současné době nemůžou stavbaři na most vyjet, protože je přerušen na litoměřické straně po sejmutí staré mostovky. Práce na vozovce však pokračují čištěním všech dilatačních spár. Po osazení mostovky se na most vjede technikou a začnou se osazovat nové mostní závěry. Na želetické straně se začnou vrtat otvory pro piloty.