Podle Petra Soldona z lovosického stavebního úřadu stavbaře však ještě potrápí dvě kritická místa. Vedle takzvaného řehlovického zářezu také sesuv půdy, který v červnu roku 2013 zavalil asi dvousetmetrový, prakticky hotový úsek dálnice u Litochovic.

V místě sesuvu na podzim začala druhá etapa jeho sanace. Zahájení těžby na pravé části stavby se předpokládá koncem dubna v souběhu s kotvením podzemních stěn. Dotěžení levé části pak bude pokračovat dle průběhu kotvení během června. Opravy hlavní trasy pod sesuvem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje na letní prázdniny.

„Časové informace jsou však relativní, sanuje se velká havárie a harmonogram se podle okolností neustále mění. Vše však podřizujeme požadovanému termínu zprovoznění dálnice," sdělil za ŘSD František Zukerstein s tím, že práce na sesuvu budou pokračovat i nadále včetně záboru mimo hlavní trasu.

Aktuální stav prací na snímcích z letadla zachytil fotoreportér Deníku Karel Pech. Podle Františka Zukersteina na nich lze vidět plochu čela sesuvu a půdorysné obrysy takzvaných statických prvků, což jsou až pětadvacet metrů dlouhé, respektive hluboké železobetonové profily o rozměru zhruba 8 krát 8 metru. „Ty budou zvyšovat odolnost stavby dálnice proti potencionálním zemním tlaků, vyvolaným třeba zvýšenými srážkami," popsal Zukerstein.

Válcová sila pak představují výrobnu suspenzí, které jsou používané pro zpevnění nakypřené horniny sesuvu, aby se výkopy pro statické prvky nesesouvaly. Dále je na snímcích vidět svařovna ocelových výztuží statických prvků a hloubící technika. Příčné světlé pásy představují další stabilizační opatření, konkrétně odvodňovací drenážní žebra povrchových vod těsně před sesuvem.