Radní Litoměřic Filip Hrbek, který má na starosti územní plánování, na posledním zasedání zastupitelstva v Litoměřicích uvedl, že plánovaný přivaděč má ulehčit dopravě po stávající komunikaci vedoucí ulicemi Žernosecká, Mrázova a Komenského, kruhové křižovatce u Základní školy Na Valech a spodní části Masarykovy ulice.

„Řádově se jedná o přibližně pět až šest tisíc vozidel, která tudy projíždí a míří do Pokratic, kde bydlí nejvíce lidí,“ přiblížil Hrbek a připomněl, že město na dokončení této krajské investice čeká od roku 2009, kdy byl dokončený most generála Chábery.

Tudy má vést silniční přivaděč v Litoměřicích.Zdroj: Deník

Právě na kruhové křižovatce při výjezdu z mostu v Žernosecké ulici má na v současné době zaslepené rameno navázat nová komunikace. Začít stavět by se měla v horizontu několika let. „V současnosti probíhají ze strany Ústeckého kraje jednání o výkupech stavbou dotčených garáží. Po vyřešení majetkoprávních vztahů budou pokračovat práce na aktualizaci projektové dokumentace,“ doplnil Hrbek.

Garáže, které budou muset novému přivaděči ustoupit, se nacházejí poblíž vlakové zastávky Cihelna. Část z nich bude muset být zdemolována a jejich majitelé dostanou náhradní na jiném místě. Kvůli obchvatu bude nutné přeložit i část železnice tak, aby vznikl prostor mezi hřbitovem a tratí, kde komunikace povede. Součástí projektu má být také výstavba nové křižovatky u pokratických závor, jejíž součástí bude i trať s přechodem pro chodce řízeným nejen semafory, ale i závorami.

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč poukázal, že chystaný přivaděč zlepší dostupnost dálnice D8 pro obyvatele obcí nad Litoměřicemi, například Tlučně, Lbína a Hlinné, kteří nyní projíždějí centrem Litoměřic. „Zároveň umožní plynulejší dopravu směrem na Ústí nad Labem v případě povodní, při kterých je litoměřický most generála Chábery jedinou bez omezení sjízdnou spojnicí přes Labe na území Ústeckého kraje,“ upozornil starosta.

Na stavbu už před lety vyčíslenou na více než 400 milionů korun bude muset kraj hledat finance. Nabízí se například dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.