„Je to v blízkosti centra města, navíc na místě, kde se potkává autobusová i železniční doprava," poukázal na výhody umístění místostarosta Krejza.

Rozhodnutí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 12,5 milionu korun, což představuje 90 procent celkových nákladů, obdržela radnice tento týden. Součástí projektu je poměrně rozsáhlá úprava přednádražního prostoru směrem do ulice Mezibraní a k podchodu na Střelecký ostrov.

Biketowerje automatický samoobslužný skladovací systém pro kola v bezpečném a suchém prostředí bez přístupu jiných osob.

„Půjde o odstranění stávajících staveb a oplocení, pořízení městského mobiliáře, výstavbu nových a úpravu stávajících komunikací a zeleně," vysvětlila vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.

Parkovací věž umožní cyklistům za symbolickou částku bezpečně si uschovat nejen kolo, ale i přilbu nebo osobní zavazadlo. K dispozici bude i nabíječka na elektrokola. Obdobná věž zatím stojí pouze v Hradci Králové a Přerově.

Eva Břeňová