Na projektu se bude podílet i město, které bude spolufinancovat stavbu nového podchodu, chodníků a místa pro přecházení. V rozpočtu má na to připraveno 5,5 milionu korun. Podchod má být umístěn pod nadjezdem směrem ke garážím. Vzniknout tu mají také dvě protihlukové stěny.

Starosta Lovosic Milan Dian uvedl, že stavba s sebou přinese samozřejmě i dopravní omezení. „Stavba je rozdělena na tři etapy, takže dopravní omezení nebude tak značné. Jestli se nemýlím, měla by v tuto chvíli být vysoutěžena dodavatelská firma. Plán je takový, že ŘSD chtělo začít stavět v červenci,“ sdělil Dian.

Podle informací ŘSD bude během rekonstrukce silnice I/15 přes přemostění nad železničním koridorem uzavřena přibližně na čtyři měsíce. Na zhruba jeden měsíc se vozidlům zavře i Terezínská ulice, další jeden měsíc se tamtéž počítá s omezením provozu. Podrobnější informace budou zveřejněny před samotným zahájením stavby na základě schválení objízdné trasy. Práce mají trvat celkem šest měsíců.

Stavba okružní křižovatky u jatek v Lovosicích začne v létě. Na místě bude i nový podchod.Stavba okružní křižovatky u jatek v Lovosicích začne v létě. Na místě bude i nový podchod.Zdroj: ŘSD

Frekventovaná křižovatka U jatek nesplňuje podle ŘSD požadavky na bezpečnost. Na místě došlo už k řadě dopravních nehod, a to i smrtelných. „Je to důsledek jejího nevhodného uspořádání, neboť sdružuje tři křižovatky na malém prostoru. Je tak snadné ztratit orientaci a uvědomění o přednostech v jízdě. Úpravou na okružní křižovatku se zredukuje počet kolizních bodů, čímž se zvýší bezpečnost projíždějících řidičů,“ vysvětlilo ŘSD s tím, že přestavba je žádoucí i s ohledem na vysokou intenzitu provozu v místě. Ve směru od Litoměřic míří ke křižovatce po silnici 1/15 denně v průměru přes 11 tisíc aut. Z opačného směru přesahuje průměrná intenzita provozu za 24 hodin přes 8,5 tisíc vozidel.

„Stavba je navržena jako jednopruhová okružní křižovatka o průměru 37 metrů. Křižovatka má čtyři větve, od mostu na silnici 1/15, dále větev směrem na Terezín, třetí do průmyslové a nákupní zóny a čtvrtá směrem do centra Lovosic,“ informovalo ŘSD.

Vyroste tu také dvojice protihlukových stěn o celkové délce 136 metrů a výšce 2,5 až 4 metry. Předpokládaná cena stavby je 28,3 milionu korun bez DPH.