Úřad nyní železobetonovou stavbu s označením 114/46/A-160Z převedl z majetku státu do vlastnictví města Roudnice. „Pozemek s řopíkem získalo z důvodu veřejného zájmu s omezujícími podmínkami po dobu 10 let. Podle vyjádření zástupců města má tato stavba lehkého opevnění zvláštní historickou hodnotu, jedná se totiž o poslední objekt lehkého opevnění v tehdejším Československu. Byl stavebně dokončen v říjnu 1938 již po Mnichovské dohodě a jako jediný se z úseku č. 114 zachoval,“ upozornili pracovníci ÚZSVM.

Jak úřad doplnil, interiér objektu je z podstatné části vybetonován díky péči uživatele a není nijak významně poškozen. „Uživatelem řopíku je na základě nájemní smlouvy zájmový spolek Klub přátel čs. opevnění Roudnice nad Labem, který zde provozuje Muzeum československého opevnění. Město plánuje přenechat řopík formou výpůjčky právě tomuto Klubu, který chystá podle Projektu revitalizace jeho obnovu, údržbu a propojení naučnou stezkou s další stavbou lehkého opevnění, kterou má Klub ve vlastnictví," prozradil ÚZSVM.

Mapa opevnění.Mapa opevnění.Zdroj: DENÍK

Převod řopíku Roudnici podle úřadu podporovalo také Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem. A to v návaznosti na projekt Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Ten se zaměřuje na přípravu občanů k obraně státu a na školách se snaží rozšířit základní povědomí o Armádě ČR.

Řopík, stavba lehkého opevnění s označením 114/46/A-160Z v Roudnici nad Labem.Řopík, stavba lehkého opevnění s označením 114/46/A-160Z v Roudnici nad Labem.Zdroj: ÚZSVM

Řopík 114/46/A-160Z je železobetonová účelová stavba bývalého československého opevnění z roku 1938, typ A-160 zesílené odolnosti se zbytky ochranného valu na přilehlém pozemku.

Je vybaven jedním vstupem a třemi střílnami. Stojí za hřbitovem v severozápadní okrajové části města Roudnice nad Labem. Přístup k němu je zajištěn přes zelený pruh pozemku v majetku města u hřbitovní zdi, okolo stavby je orná půda ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Roudnice nad Labem.