Například církev uspěla s žádostí o finanční podporu na obnovu fasád, komínových těles a nátěr oken kanovnických domů na Dómském náměstí. Příspěvek státu i města dostanou také soukromí vlastníci objektů na Mírovém náměstí (dům č.p. 9/1) a objektu v Mostecké ulici (232/4).

„Při hodnocení žádostí o dotaci jsme přihlíželi ke stavu objektů a k tomu, jak vlastníci kulturních památek dlouhodobě respektují zákon o jejich ochraně," zmínila některá z kritérií vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

Také město Litoměřice, Historické město Ústeckého kraje 2015 a finalista celorepublikové soutěže, hodlá i letos pokračovat v rekonstrukci vlastních objektů – radnice na Mírovém náměstí (obnova fasády, restaurování kamenných prvků, oprava ciferníku, repase okenních výplní atd.) a gotického dvojčete (oprava střechy, obnova fasády, nátěry a podobně).

Eva Břeňová