Každý z účastníků pohovořil o největších akcích, které se v místech uskutečnily v loňském roce, a nastínil plány pro letošní rok.

Starostka Terezína Hana Rožcová informovala, že tento týden bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu Wieserova domu s nákladem 122 milionů korun.

Starosta Štětí Tomáš Ryšánek uvedl, že čtvrteční zastupitelstvo schválilo navýšení rozpočtového opatření o 12 milionů korun na zahájení výstavby multifunkčního hřiště při ZŠ T. G. Masaryka.

V Bohušovicích nad Ohří se podle slov starostky Čvančarové chystá s příchodem jara výstavba okružní křižovatky u kina a položení chodníku pro chodce a cyklisty z města do místní části Hrdly.

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč mimo jiného informoval o zahájení výstavby zázemí výzkumného pracoviště při geotermálním centru v bývalých Jiříkových kasárnách. Současně si postěžoval na nárůst byrokracie z ministerstev a dalších státních institucí.