Proto také prostřednictvím svých právníků podali stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání.

Mnozí obvinění starostové se rozhodli s médii nekomunikovat, někteří však sdělili podrobnosti z akcí ve svých obcích a městech.

To je i případ bývalého starosty Roudnice nad Labem Josefa Bakeše.

„Policie jeden den doručila usnesení o trestním stíhání, aniž by se kdy zajímala o důkazy k případu, sdělila, že je nás 30 spoluobviněných pachatelů z řad starostů, a druhý den to medializovala, jako velké odhalení skupiny organizovaného zločinu. Kategoricky odmítám toto křivé obvinění, které má zřejmě za cíl dehonestovat starosty," řekl Bakeš. „Věřím v právní a racionální posouzení celé záležitosti."

Bývalý starosta uvedl, že pokud by se měl dnes znovu rozhodnout, žádost o opravu mostu by podepsal znovu. „Ta žádost byla schválena radou města."

„Most přes potok Čepel byl v roce 2009, po letních přívalových deštích, až do úplné opravy uzavřen pro dopravu 
z důvodu akutního havarijního stavu, z rozhodnutí statika, jak uvádí zápis z Rady města Roudnice n. L.," popsal Bakeš.

„Na most, který měl mít strategické postavení ve zklidnění dopravy tím, že se na něj plně přesune odbočování vozidel z města směrem na obec Kleneč, nechal majetkový odbor zajistit odborná posouzení. Rada svým usnesením pověřila majetkový odbor zjištěním možných dotačních titulů a až po zajištění financí, zajištěním projektové dokumentace k vydání stavebního povolení."

„V květnu 2010 projednávala rada města bod jednání odboru majetku, který informoval o úspěšném nalezení dotačního titulu. Bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci. Následující den byla žádost podepsána," uvedl Bakeš.

„Po celou dobu jsem v přesvědčení, že k poškození mostu došlo vlivem vyplavování hliněné výplně z nosných pilířů, jak bylo uváděno na jednáních Rady města, obzvláště, byla-li tato tvrzení podpořena věrohodně působícími znaleckými posudky. Všechny procesy schvalování dotace prošly rozhodnutím rady města, včetně přijetí dotace 
a doporučení zastupitelstvu spolufinancovat tuto  akci."

Bakeš nakonec dodal: „Jednání, či vyjednávání o technických a konkrétních stavebních záležitostech, včetně zajištění technické dokumentace a odborných posouzení, jsem se jako starosta města, které má k dispozici agendu 
10 odborů, neúčastnil."