Pod záštitou starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče se zde konalo 5. setkání starostů Ústeckého kraje, které pořádala společnost Regionservis.

Program zaměřili organizátoři na financování a ekonomický rozvoj, zvýšení výkonnosti územních samospráv v oblastech bezpečnosti silničního provozu, resp. ochrany obyvatelstva, ochrany životního prostředí, obnovitelných zdrojů energie a zhodnocování volných finančních prostředků vhodnou investicí.

Starostům byly představeny i různé novinky, jako například levné řešení na údržbu komunikací, zeleně, případně možnost svozu vysloužilých elektrospotřebičů v případě, že nemají v obci sběrný dvůr.

Vizi dalšího rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji s odkazem na dobré projekty prezentoval ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice Kamil Soukup.

Eva Břeňová