Zejména opozice reprezentovaná Miroslavem Čudou požadovala okamžité zveřejnění podkladů, posudků a žádostí o dotaci z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě toho Ploskovicím poskytlo 694 tisíc korun.

„Kontrola z ministerstva nám na místě neuznala komunikace, ale rekonstrukci dešťové kanalizace ano,“ řekla na zasedání Petrů. Ta také přečetla dopis napsaný její právní zastupkyní Janou Zwyrtek Hamplovou, kterým zpochybnila své stíhání policií.

„Obvinění měli uvést nepravdivé a hrubě zkreslené údaje o postižení obcí nebo měst živelní nebo jinou pohromou v úmyslu způsobit škodu velkého rozsahu,“ řekl k případu Roman Skřepek z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR. V případě Ploskovic se podle starostky jednalo o přívalový déšť z 4. a 5. července 2009.

Po Petrů kromě Čudy chtěl vysvětlení k poskytnuté dotaci i bývalý místostarosta obce v letech 2002–2006 Petr Zimandl, který byl v publiku.

„Všechny dokumenty byly policií odvezeny, nebudu se k tomu dále vyjadřovat,“ reagovala starostka.

Zazněla i spekulace, že dotace nebyla ani na zastupitelstvu projednána. „Neměla byste dělat starostku,“ prohlásil Čuda.