„Situace je podobná povodním. Lidé mají vodu s bahnem a slámou či hnojem ve sklepech či přímo v domech, obchodech. Celou noc a den odstraňujeme obrovské nánosy této směsi z náměstí a přilehlých prostranství. Nemluvě o škodách na zahradách, polích, zahradnictví. Velice smutný pohled je na bonsaje pana Chramosty z Poplz, jeho chlouba a celoživotní dílo je téměř zničeno.

Velký dík patří hasičským sborům, které ještě teď zasahují, lidem, kteří vzali lopaty a ostatní nářadí do ruky a přišli pomoci, a také pracovníkům města, kteří pracují téměř bez ustání. Ještě nás čeká odvoz všeho zničeného kroupovou zkázou, který proběhne zítra. Navíc jsme přistavili kontejnery pro odpad z domů, hlavně v Revoluční ulici. Na město je smutná podívaná."

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ Libochovice zaplavil bahnem. Nejvíce zasažená je Revoluční ulice.

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ Libochovice zaplavil bahnem. Nejvíce zasažená je Revoluční ulice a okolí úřadu. Zdecimovaný je také zámecký park. Voda se dostala i do zámku.

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ Libochovice zaplavil bahnem. Nejvíce zasažená je Revoluční ulice a okolí úřadu. Zdecimovaný je také zámecký park. Voda se dostala i do zámku.

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ Libochovice zaplavil bahnem. Nejvíce zasažená je Revoluční ulice.