Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
Domníváme se, že největší problémy pro obce teprve nastanou v následujících měsících a letech. V důsledku snížení, resp. zastavení ekonomiky, dojde zcela jistě ke snížení rozpočtového určení daní pro jednotlivé obce a tím ke snížení příjmů obcí, které nebudou mít prostředky na další rozvoj a někdy ani na splácení svých závazků.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Ocenění jednoznačně náleží všem dobrovolnicím které pro naše spoluobčany šijí bez jakékoli náhrady textilní roušky a všem, kteří nezištně pomáhají svým spoluobčanům se zajištěním jejich potřeb. Pochválit bych chtěl všechny spoluobčany, kteří tuto obtížnou a nelehkou situaci zvládají bez větších problémů a jsou disciplinovaní v plnění ochranných opatření.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Je velmi těžké hodnotit opatření a práci vlády či kraje aniž bych měl k dispozici veškeré informace, které byly dostupné v době vzniku jednotlivých rozhodnutí a opatření. Zpočátku to vypadalo tak, že situaci vláda zvládá velmi dobře a její rozhodnutí se jevila jako logická, i když někdy dost tvrdá. Teď v době uvolňování těchto opatření už přestávám trochu rozumět postupu vlády, hlavně pořadí uvolňování jednotlivých oborů činností. Mnoho činností, kde se potkává minimum lidí, zůstává pozastaveno a třeba velké hobbymarkety, kde denně projde tisíce lidí, jsou již otevřené a navíc ze strany ministerstva je nabádáno k obcházení vlastních nařízení návodem, jak zmenšit prodejní plochu velkých prodejen.