Terezínští dobrovolní hasiči aktivně pomohli litoměřickým kolegům na konci listopadu. Voda z prasklého vodovodního řadu zaplavila sklepy několika starobylých domů, místy až do šestimetrové výšky. Včasná a účinná pomoc přitom byla velmi důležitá. Panovaly totiž reálné obavy, že voda podmáčí základy starobylých domů.

„Velmi si proto vážím této pomoci a oceňuji profesionalitu i nasazení terezínských dobrovolných hasičů. Patří jim můj dík i uznání,“ píše v dopise adresovaném terezínské radnici litoměřický starosta Chlupáč, který v této souvislosti ocenil i kvalitní práci odvedenou litoměřickými dobrovolnými hasiči, městskou policií a členy krizového štábu města.

Následky havárie řeší stavební úřad a majitel vodovodního řadu dodnes. Zřejmě největší problémy způsobila vlastníkovi domu, v jehož přízemí se nachází čínská restaurace. Zde došlo k narušení statiky.

„Tento týden proběhne kontrola všech vyplavených sklepů, abychom zjistili, zda se po uplynutí několika týdnů neobjevily problémy i u dalších objektů,“ informoval vedoucí litoměřického stavebního úřadu Jan Nejtek.

Eva Břeňová