Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
V souvislosti s pandemií momentálně problém nemáme. Opatření jsme učinili hned na začátku nouzového stavu. Začali jsme šít roušky, které jsme ihned rozváželi občanům nad 65 let věku, do všech spádových obcí. Poté, co jsem zajistil dezinfekci, jsme ji opět okamžitě distribuovali všem našim občanům. Myslím si, že situaci zvládáme dobře. Co se týče mimo pandemii, největším problémem je zajistit rozvod vody a odkanalizování některých místních částí obce Liběšice. Ale to je určitě problém mnoha obcí.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Poděkovat bych chtěl všem občanům, kteří se v této nelehké době chovají ohleduplně a v souladu s nařízením vlády. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na šití roušek. Dále děkuji všem zaměstnancům OÚ, dobrovolníkům a hasičům, kteří rozváželi roušky, dezinfekci, nákupy a obědy občanům. Dík patří také zaměstnankyním školní kuchyně a všem ostatním, kteří pomáhali. 

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity? 
Myslím si, že určitě bylo dobré, vyhlásit nouzový stav tak brzy. Opatření se podle mého názoru vyplatila. Nemáme tolik nemocných a úmrtí jako v jiných státech. Co se povedlo a co ne se ukáže, až krizová situace pomine.

Starosta Velemína Petr Křivánek.
Starosta Velemína: Postupu vlády přestávám rozumět