Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zvonici nyní bezúplatně převedl na spolek Omnium, který se obnovou podobných památek zabývá.

Eva Spálenská z oddělení komunikace ÚZSVM uvedla, že převod se uskutečnil z důvodů hospodárnosti. „V současné době je torzo zvonice udržováno za vysoké finanční náklady. Během let ÚZSVM na údržbu a zajištění zvonice vynaložil ze státního rozpočtu téměř 10 milionů korun,“ popsala Spálenská s tím, že úřad opakovaně nabízel zvonici jiným organizačním složkám státu, například ministerstvu kultury a Národnímu památkovému ústavu, ale také Ústeckému kraji nebo Obecnímu úřadu Lovečkovice. „Žádná instituce o převod této kulturní památky neprojevila zájem,“ dodala Spálenská.

To, že by úřad zvonici v minulosti nabídl obci, však odmítl starosta Lovečkovic Radek Černý. „S nabídkou převodu památky jsme nikdy osloveni nebyli,“ řekl Černý s tím, že památka by byla pro obec spíše danajským darem. Vesnice s necelými šesti stovkami obyvatel by ve svém rozpočtu peníze na opravy hledala jen těžko.

Okresní soud v Litoměřicích, ilustrační foto.
Litoměřický okresní soud čeká velká rekonstrukce za desítky milionů korun

„Pokud bude třeba, budeme schopni spolku nějakým způsobem pomoci, ať už přispěním finanční částky nebo i poskytnutím zázemí. Máme u zvonice pozemky, tak si tam budou moci uskladnit materiál na opravy,“ nabídl Černý.

Postupně památku obnoví

A jaký tedy nyní čeká památku s novým majitelem osud? Podle Jakuba Děda ze spolku Omnium je v plánu sanace zbylého torza a postupná obnova zvonice. „Prvními kroky bude revize stávajícího statického zajištění a vyjádření statika k současnému stavu. Podle toho pak budeme volit další postup,“ nastínil Jakub Děd.

Spolek Omnium získal zvonici s omezujícími podmínkami. To znamená, že ji po dobu následujících deseti let nebude moci převést na jiné osoby, zároveň se zavázal, že ji obnoví.

Zlatý erb, soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Soutěž Zlatý erb přijímá přihlášky. Vybírají se nejlepší stránky a služby obcí

„Je to podobné jako v případě hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě, kterou jsme rovněž získali od ÚZSVM. V okrese Litoměřice jinou památku nemáme,“ dodal Děd.

Torzo zvonice je posledním zbytkem kostela, připomínaného poprvé v roce 1374. Kostel byl v polovině 18. století zbourán a dochovala se z něj jen zvonice. Nový barokní kostel poté vyrostl opodál, ale zvonici nepřežil. Byl zbourán v 70. letech minulého století.

Zvonice pak vzala za své na konci roku 2002, kdy se její podstatná část zřítila. Následně byl střep věže zpevněn výdřevou a táhly.

Zachovalý zvon

Kuriozitou mukařovské zvonice je, že se z ní zachoval zvon. Armáda v době válek zrekvírovala pouze zvony z vedlejšího kostela a sousední zvonici vynechala. Zvon se dnes nachází v kostele v blízkých Verneřicích.

Památník Terezín.
V Terezíně vznikne nová expozice. Zmapuje deportace Židů a transporty