Jak budou rekonstrukční práce probíhat? Začnou kompletním odstraněním stávajících nátěrů. Pak bude nutné opravit a doplnit chybějící a porušené plochy fasády, která se poté kompletně přeštukuje. „Projekt rekonstrukce budovy staré radnice má více fází. První z nich je celková rekonstrukce fasády budovy, kterou zahajujeme v těchto dnech. Další částí je zvažovaná oprava interiéru radniční věže a vybudování vyhlídky. Všechny tyto projekty jsou součástí strategického plánu města,“ prozradil plány do budoucna starosta Lovosic Milan Dian

Rekonstrukce fasády staré radnice bude stát zhruba 7,3 milionu korun. Doba jejího trvání je podle smlouvy 12 měsíců od předání staveniště, ke kterému došlo v pondělí 1. července.

Zhotovitelem stavby je společnost RE z Prahy, která se zabývá restaurátorskými a rekonstrukčními pracemi v oblasti historických a památkově chráněných objektů a má v této oblasti zkušenosti. Mezi památky, na jejichž rekonstrukci se firma podílela, patří například zámky Protivín a Kacéřov nebo Jubilejní synagoga v Praze.

Budova lovosické radnice byla slavnostně uvedena do provozu 12. ledna 1908. Autorem návrhu byl ústecký architekt a stavitel Carl Rehatschek, secesní objekt postavil litoměřický stavitel Alexander Grandissa. V nároží ulic Osvoboditelů a Školní se nachází věž tvořící dominantu celého okolního prostoru. Jedná se o jednu z nejhezčích, nejcennějších a nejfotografovanějších budov Lovosic. Budova dala také základ pro nové logo města.

Věž už vyhlídku nenabízí

„V předchozích letech fungovala věž staré radnice jako vyhlídka při příležitosti konání Václavské pouti jednou za rok. Už od roku 2016 věž není přístupná, a to z důvodu špatného technického stavu. Kromě věže kostela se jedná o jedinou dominantu města, která se pro tyto účely perfektně hodí,“ dodal Milan Dian s tím, že na přebudování věže na vyhlídku bude město hledat vhodný dotační titul.

Rekonstrukce historické budovy staré radnice není jediným stavebním projektem, do kterého se lovosická radnice letos pustila. Prvních 180 000 korun už město vynaložilo na opravu vstupního portálu lovosického gymnázia. Mimoto město plánuje opravit chodník a odvodnění suterénu budovy, vodovodní potrubí, sanaci soklu kolem objektu, výměnu podlahových krytin ve dvou učebnách a částečně opravit topnou soustavu. V letošním roce by se mělo do budovy gymnázia investovat celkem 1,43 milionu korun.

Velké stavební úpravy čekají i lesopark Osmička. V loňském roce bylo v prostoru vysázeno 27 stromů, které doplnily platanové stromořadí podél Zámecké ulice. Do konce srpna k nim přibudou i mlatové cesty. Napříč územím povede cesta, které propojí lesopark s plaveckým bazénem. Zcela nové propojení povede podél potoka Modla směrem k lávce u koupaliště.

„Naším záměrem je, aby se lokalita stala dalším místem pro volnočasové aktivity. Uprostřed pozemku byl schválně ponechán prostor pro pořádání kulturních aktivit, jako jsou například zahradní slavnosti, akce v rámci Václavské pouti nebo pálení čarodějnic. Bude zde možné hrát frisbee, lakros, pouštět draky a podobně,“ přiblížil místostarosta Vladimír Šuma.