Jednalo se o převod pozemků o výměře 21 555 metrů čtverečních nacházejících se ve sportovním areálu. Ten byl městem dosud užíván na základě výpůjčky.

Nemovitosti v účetní hodnotě 163 161 korun byly do vlastnictví města převedeny bezúplatně.