Projít nejbližším průchodem a rozvalit se v řece. Léta na to byli v Terezíně zvyklí, už víc než týden však tudy nesmějí. Majitel bývalého posádkového žitného mlýna na levém břehu Ohře Jiří Čáp průchod uzavřel s tím, že opraví schody i přístup k řece. Když na to šel s těžkou technikou, Povodí Ohře (PO) mu dalo stopku. Zaleklo se, že Čáp přistoupil k realizaci malé vodní elektrárny (MVE). S ní má PO problém, chce ji totiž postavit samo. Příprava mu ale trvá už 13 let a památkáři to stále odmítají.

Čáp stavbu u mostu přes Ohři koupil od obchodníka se španělským nábytkem, který tu nešel na odbyt. S objektem podědil i průchod, kudy byli lidé zvyklí chodit k řece. Tomu dal čas na frak a je v havarijním stavu. Rozemleté schody chtěl Čáp vyměnit. „Když jsou mokré, člověk má co dělat, aby sebou nešvihl,“ ukazuje.

I když je v průchodu značka „Vstup na vlastní nebezpečí“, policie i město ho upozornily, že následky za případné zranění lidí ponese on. „Proto jsem se rozhodl, že schodiště co nejdřív opravím,“ vysvětluje Čáp. PO mu podle něj nejprve půjčilo klíče, aby se na levý břeh dostal z toho pravého s traktorbagrem. Chtěl sem položit betonové pražce a přisypat štěrkopísek. Protože je však příhodně nízký stav vody, mínil také začít čistit prostor, kde MVE plánuje. PO došla trpělivost a práce mu zakázalo.

Vedoucí odboru vodohospodářského rozvoje PO Václav Svejkovský Deníku potvrdil, že státní podnik s Čápovým záměrem zřídit MVE nesouhlasí. „Pan Čáp nás požádal o stanovisko dvakrát. V obou případech bylo negativní,“ uvádí Svejkovský s tím, že Čáp následně požádal PO ještě o povolení přístupu do řeky z protějšího pravého břehu, z něhož by do ní mohl sjet těžkou technikou.

„Vzhledem k předchozím dvěma nesouhlasným stanoviskům ani toto souhlasné nebylo,“ doplňuje Svejkovský.

Do sporu pak vstoupilo vedení Terezína. Stojí za Čápem hlavně proto, že by také chtělo mít průchod opravený. „Pan Čáp nezačal stavět malou vodní elektrárnu. V dobré víře pouze začal podnikat kroky, kdy by opravil přístup k vodě,“ míní tajemník radnice Robert Czetmayer. „Trochu to uspěchal a pominul některé zákonné povinnosti.“ Město nyní apeluje na vodoprávní úřad, aby řešení sporu v zájmu místních urychlil. „V zimě bude na koupání pozdě,“ připomíná tajemník.

Podle státního podniku je Čápův záměr MVE u mlýna nerealizovatelný. Jak tvrdí Svejkovský, Čáp by musel postavit nový jez v profilu mostu. Tím by se však most přes Ohři, který už tak dost zkouší těžký náklad projíždějících kamionů, dostal do ještě většího nebezpečí.

Jez na místě mostu přitom ještě v 70. letech minulého století stál. „Ale už tehdy stát vyhodnotil, že bezpečnější bude nový jez výš proti proudu,“ připomíná Svejkovský. Čáp si však stojí za svým. Argumentuje tím, že svou MVE chce postavit s ohledem na zázemí starého mlýna a pevnostní charakter města. Naproti tomu PO podle něj nemá s projektem moderní MVE u památkářů šanci.

Čáp už s MVE své zkušenosti má, jednu postavil v Hradci Králové.