Právě tato firma projevila zájem o pronájem 
v litoměřické nemocnici. Už dvacet let v ní ale působí Renart lékaře Ivana Klenera.

„O jednostranném vypovězení smlouvy stávajícího nájemce vedení města ani správní rada nemocnice aktuálně nejedná," sdělil Radek Lončák, který od května nastoupí do pozice předsedy správní rady nemocnice, a nahradí tak Stanislavu Pánovou.

Ta potvrdila, že o změně provozovatele dialýzy uvažovala. „Konzultovala jsem opakovaně s předsedou dozorčí rady i radními města vypsání transparentního výběrového řízení na pronájem a provozování dialýzy," uvedla pro server Medical Tribune.

„Ti však bez dohody se správní 
radou nemocnice veřejně deklarovali podporu stávajícímu nájemci a nepodpořili nás v realizaci výběrového řízení. To byl jeden z hlavních důvodů mé rezignace."

Podle Lončáka byla nemocnice i město vtaženo do sporu dvou soukromých ambulantních zařízení. „Situace je jistě složitá. Správní rada nabídku od Fresenius Medical Care obdržela a bude se jí v následujícím období velmi seriózně zabývat. S ohledem na dosavadní průběh a vývoj v této věci předloží správní rada svůj návrh řešení dozorčí radě nemocnice a věřím, že posléze i vedení města k posouzení," konstatoval.