„Jako občanská iniciativa nemáme sponzory a většinu akcí, které pořádáme, si hradíme ze svého,“ říká Filip Votoček z iniciativy. Jak dodává, jejich akce sice tolik nestojí, ale u spolků a oddílů, které pracují s dětmi, bývá nedostatek peněz velký problém a může to být pro ně i likvidační.

Votoček pracuje jako finanční poradce a tuto oblast zná. Proto založil spolek, který pomáhá financovat činnost kroužků a zajímavé projekty pro děti a mládež. „Oslovil jsem s nápadem kamarády Petra Bureše a Martina Janečka a založili jsme spolek s názvem Siva – Sociální institut vzdělávání a aktivit,“ líčí iniciátor celého nápadu.

Ostatní souhlasili. „Podmínkou bylo, aby Siva byla spolkem, který bude dělat reálnou práci, která bude vidět a bude mít smysl. Po tom, co jsme si jasně domluvili, o čem Siva bude, jsem na to kývl,“ vysvětluje další ze zakladatelů Petr Bureš, který se následně stal garantem pro enviromentální oblast.

Během krátké doby existence spolek uspořádal přednášku pro žáky 2. stupně žáků základní školy Školní ve Štětí na téma ekologie nebo vánoční nadílku začínajícímu oddílu Fire Rescue ve Štětí, kam dětem zástupci Sivy doručili dárky od partnerů a zakoupili jim i stromeček.

Kde shání spolek peníze? Díky svému zaměstnání finančního poradce Votoček oslovil své obchodní partnery z řad bank a pojišťoven. Povedlo se mu od nich získat finanční podporu nebo věcné dary pro kroužky. Siva také oslovuje různé firmy a podnikatele s žádostmi na konkrétní projekty nebo potřeby kroužků, případně pomáhá se získáním financí z různých dotačních programů, například z Ústeckého kraje, Místní akční skupiny nebo Destinační agentury.

Vedle pomoci se sháněním dotací a sponzorů si Siva klade za cíl angažovat se i v oblasti ekologie a obnovy přírody, a to nejen v oblasti osvěty, ale i „v terénu“. Třeba na akci Ukliďte Štětsko čistili od odpadků a náletových dřevin chráněné území Bílé stráně u Štětí. „Zde se nám podařilo získat ke spolupráci i společnost Mondi. Mimo nás se tak úklidu účastnili i dobrovolníci z Mondi a města Štětí a dětské kroužky Fire Rescue a Turistický oddíl mládeže,“ popisuje Votoček.

Rychle uklizeno

Úklidu se zúčastnil i Jan Peser ze Štětí. Důvod? „Nebyl jsem spokojený s tím, že v plánu péče o přírodní památku Bílé stráně bylo navrženo, aby se tato lokalita uklidila, ale během několika let se nic nedělo. Tak jsem se na úklid vrhl sám,“ vysvětluje. Podle něj je práce dobrovolníků důležitá. „Díky pomoci Sivy se úklid strašně urychlil a práce, které jsem sám dělal několik týdnů, byly hotové třeba během jednoho dne,“ dodává Peser. Úklid Bílých strání proběhl loni hned třikrát a další budou následovat.

Spolek na letošní rok projednává spolupráci s Turistickým oddílem mládeže či nadějnou výtvarníci na téma seminářů tradičních řemesel. Právě vzdělávací a osvětová činnost by letos měla být jedním ze stěžejních pilířů aktivit. „Průběžně oslovujeme jedince z různých oborů, aby nabídka přednášek byla co nejpestřejší a nejzajímavější. Momentálně spolupracujeme například s několika výtvarníky, enviromentalisty a ekonomy,“ uzavírá Votoček.