Výstava setrvá v Terezíně do konce září a poté se přestěhuje do Roudnice nad Labem, kde k ní město připojí svůj panel s obrázky a dalšími dokumenty k řádění živlu v místě. Spolek jedná také s dalšími obcemi, které mají zájem o připojení.

„Chceme se k problémům povodní stavět komplexně, neřešit jen své vlastní zájmy. Myslíme si, že řešením je přijetí souboru opatření a jejich ladění, aby se povodně dali zvládnout. Mezi klíčové problémy, na které se chceme zaměřit a prosazovat je, patří zadržování vody v krajině, údržba koryt řek a jejich pravidelné čištění, prosazování spravedlivých náhrad za zmařené životy, poškozená zdraví a zničený majetek. Nejedná se přitom jen o materiální škody, ale u starších lidí, kteří zažili hned několik povodní, hlavně o psychickou újmu. Cílem našeho spolku je upozorňovat státní orgány na to, aby byly řešeny příčiny vzniku povodní, a ne až jejich důsledky," uvedl předseda spolku, kyškovický farmář Jaroslav Šebek.

Pořadatelé poděkovali městu Terezín za vstřícnost při poskytnutí prostor pro expozici v sousedství muzea. „Budeme rádi, když se k nám spolek přestěhuje natrvalo. Já osobně bych doporučoval, aby se výstava při putování doplňovala i o informace o tom, co se v místech podařilo proti povodním udělat. Za tři roky se jen v našem městě vybudovala řada nákladných opatření a další se chystají," doplnil Daniel Trapani, starosta Terezína.