Do letošní ceny Global Teacher Prize Czech Republic (GTP CZ) pro inspirativní pedagogy se přihlásilo 283 učitelů. Nezávislí hodnotitelé z nich vybrali 32 semifinalistů. Mezi nimi je Monika Pelikánová, učitelka chemie a biologie z litoměřického Gymnázia Josefa Jungmanna.

„Své žáky se snažím inspirovat k objevování krás přírodních věd. Na PřF UJEP se podílím na přípravě budoucích učitelů. To mi dává jedinečnou příležitost ovlivnit jejich přístup k výuce chemie a vzájemně sdílet nápady a zkušenosti. Jako studentka Didaktiky chemie v rámci doktorského studia na PedF UK se neustále snažím rozšiřovat své obzory a přinášet inovativní přístupy do své vlastní praxe,“ píše Monika Pelikánová ve svém profilu na stránkách ceny GTP CZ.

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele získal Dominik Simon ze Základní školy Antonína Baráka v Lovosicích.
Zlatý Ámos míří do Lovosic. Nejoblíbenějším učitelem je Dominik Simon

„Týmová práce je pro mě klíčová, ať už ve vztahu ke kolegům, tak při práci se žáky. Ve výuce zapojuji moderní trendy, využívám umělou inteligenci, tandemovou výuku a také se snažím motivovat žáky k zapojení do výuky například v rámci vrstevnického vyučování,“ dodává kromě jiného učitelka z gymnázia v Litoměřicích.

Semifinalisté Global Teacher Prize Czech Republic 2024.Semifinalisté Global Teacher Prize Czech Republic 2024.Zdroj: GTP CZ/EDUin

Organizátorem soutěže, zaštítěné prezidentem republiky Petrem Pavlem, je obecně prospěšná společnost EDUin. Ta se kromě jiného zabývá informováním veřejnosti o novinkách ve vzdělávacím systému a tématem vzdělávání obecně. „Rozhodování o tom, kdo postoupí do semifinále, bylo letos výrazně náročnější než v předchozích ročnících. Vzhledem k rekordnímu počtu přihlášek mohl do semifinále postoupit jen téměř každý desátý přihlášený pedagog,“ upozorňují pořadatelé ceny GTP CZ.

„Vážíme si otevřenosti, s jakou jste s námi v přihláškách sdíleli své zkušenosti, a věříme, že už jen samotné obdržení nominace a vyplnění přihlášky pro vás bylo zajímavou zkušeností a povzbuzením do další činnosti,“ oslovují pořadatelé klání 283 přihlášených učitelů.

Zdroj: Youtube

Global Teacher Prize Czech Republic 2024  Zdroj: YouTube.com/EDUin

Odborná cena si klade za cíl najít pedagogy, kteří se snaží o komplexní rozvoj žáků, kladou důraz na osobnostní a sociální rozvoj, kooperativní výuku a diferenciaci ve výuce, přemýšlí nad svou výukou, reflektují ji, podporují kolegy, podněcují a ovlivňují učitelskou komunitu. Uspět může ten, kdo se snaží rozvíjet potenciál svých žáků úměrně k jejich schopnostem a individuálnímu maximu. „Jde o pojetí výuky, která žáky motivuje k učení, ukazuje jim cestu k dalšímu rozvoji, nabízí jim podporu a pomoc na této cestě, ale současně je vede k přebírání odpovědnosti za vlastní učení,“ uvádí například web Ceny pro inspirativní pedagogy.

Přihlášky zmíněných 32 semifinalistů nyní projdou druhým kolem hodnocení. Jména finalistů zazní 23. dubna.

Mohlo by vás zajímat: Šikovní kuchaři se utkali v soutěži Liťák vaří, inspiruje je MasterChef

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín