Do letošního ročníku Adapterra Awards se přihlásilo celkem 115 projektů, což je nejvíce v pětileté historii soutěže. Do finálové 21 se probojovala jako jediný zástupce severních Čech Roudnice nad Labem. Podstatou jejího projektu byla úprava ulic Školní, Stadické, Budovatelů, Švermovy a náměstí 28. října.

Podle Nadace Partnerství zdejší rekonstrukce názorně ukazují, že lze do městských ulic vměstnat auta, cyklisty, chodce, nová parkovací místa, stromy, trvalkové záhony i prvky zadržující dešťovou vodu. „V rekonstruovaných ulicích přibylo 100 nových stromů, 430 keřů, 6500 kusů trvalek a 400 cibulovin. Díky změně sklonu ulice tam vznikly dešťové záhony, které zachytávají vodu a postupně ji vsakují,“ uvedla v rámci nominací.

Podívejte se na všechny finalisty:

Finalisté soutěže Adapterra Awards 2023

Odborná porota nakonec ocenila jiné projekty. Jejich jména zazněla na výroční konferenci s názvem Posílení ochrany stromů ve městě ve středu 1. listopadu.

Vítězné projekty v jednotlivých kategoriích a hodnocení odborné poroty:

Náš domov – Green Port Strašnice
Investorovi JRD Development se podařilo vybudovat kvalitní developerský projekt se zaměřením na udržitelnost. Kromě rekuperace bylo kladně hodnoceno zadržování dešťové vody a její využití pro zálivku či práce s povrchy k umožnění zasakování vody.

Volná krajina – Regenerace půdy a krajiny Jagava Permafarmy
Jedná se o vzácný příklad využití progresivních metod ekologického zemědělství. Zvláště cenný a ojedinělý je důraz na zlepšení kvality půdy. Spojení podnikatelského ducha se zodpovědnou péčí o krajinu, půdu a okolí, které přináší ekonomické i ekologické výsledky.

Pracovní prostředí – Modernizace vozovny Slovany
Zodpovědný přístup k výstavbě v centru města, který má značný vliv na omezení tepelného ostrova. Vedle plošně rozsáhlé realizace zelených střech na halách vozovny hodnotíme velmi pozitivně komplexnost projektu z hlediska nakládání s dešťovou vodou.

Zastavěná území – Obnova lesoparku Čertova rokle v Brně-Lesné
Představuje komplexní přístup řešení obnovy důležité plochy zeleně na základě mnoha provedených průzkumů a kooperace odborníků. Porota ocenila rychlou realizaci a systematickou snahu o vytvoření stabilních, vícegeneračních a druhově pestrých porostů. Inspirativní v takto intenzivně využívané lokalitě se může stát pravidelná komunikace projektanta s občany.

Cenu sympatie - Hlasování veřejnosti se v letošním roce zúčastnilo 8 100 hlasujících, se 1 534 hlasy zvítězil projekt Obnova lesoparku Čertova rokle v Brně-Lesné

Zvláštní uznání poroty získaly:

Dům s pečovatelskou službou Harmonie
Za rozhodnutí k přeměně stávajícího domu místo nové výstavby a zvelebení vyloučené lokality. Z hlediska adaptací pak za zelenou střechu a proměnu zpevněných ploch na zasakovací. Projekt je demonstrativní, což bývá v sociální sféře méně obvyklé.

Tradiční hospodaření v srdci Bzenecké Doubravy
Komplexní přístup k péči o krajinu a půdu. Projekt zohledňuje místní podmínky na rozsáhlém území, zahrnuje realizaci mnoha dílčích opatření, která mají dohromady výrazný efekt na zadržení vody v krajině, snížení eroze, zvýšení biodiverzity díky vytvoření různých biotopů, a zároveň potenciál pro pozitivní hospodářský výsledek.

Obnova údolní nivy řeky Kyjovky
Návrat údolní nivy k jejich původní přirozené podobě a funkci je v dnešní kulturní krajině problematický a často těžko dosažitelný. V údolí Kyjovky se úspěšně podařilo realizovat opatření pro zadržení vody v období sucha i zpomalení odtoku v případě přívalových srážek. Oceňujeme vlastní iniciativu a výdrž při realizaci i navzdory byrokracii a komplikacím při jednání s orgány veřejné správy.

Partnerské ocenění:

Cenu Kia „Soulad člověka s přírodou” získal projekt Hospodaření s vodou v Toulcově dvoře, který představuje přírodě blízké prostředí uprostřed pražské zástavby. Společnost Kia Czech na něm ocenila, že svým hospodařením inspiruje a zapojuje širokou veřejnost k odpovědnému vztahu k přírodě. 

Cenu Prahy - získal projekt Hospodaření s vodou v Toulcově dvoře za velmi zdařilý dlouhodobý a systematický pozitivními dopad na biodiverzitu, nakládání s dešťovými vodami a vzdělávání dětí i dospělých.

Zdroj: Nadace Partnerství

„Naše zkušenosti ukazují, že klíčovým prvkem ve veřejném prostoru jsou stromy,“ shrnuje vedoucí adaptačního týmu Nadace Partnerství Martin Ander. „Zkusme si představit město bez stromů. Vedro je nesnesitelné, není kam se schovat, vzduch je suchý a mnohem více znečištěný, hluk na nás útočí ze všech stran. Tohle všechno pomáhají stromy řešit. Proto jsem přesvědčen, že pro ně musíme udělat maximum. Pomoci jim v těžkých podmínkách zastavěného prostoru. A tím vlastně pomoct sami sobě, protože by nám ve městech bez stromů nebylo dobře.“

Nadace Partnerství ve spolupráci s odborným garantem Integra Consulting následně shromažďuje v inspirativní databázi příběhy všech kvalitních nápadů a řešení. Díky tomu mohou sloužit jako vzorové realizace pro další projektanty, stavebníky či zastupitele obcí po celé České republice.