Město Litoměřice ve spolupráci s Farní charitou připravilo pro seniory SOS náramky, které mohou pomoci při náhlých situacích ohrožujících zdraví a život jejich uživatelů. Fungují jako mobilní telefon připevněný na ruce. Technologie obsahuje GPS, čímž usnadňuje lokaci osoby, a také SIM kartu.

Stlačením jednoho tlačítka jsou hodinky schopny přivolat pomoc. „Na dispečinku nepřetržitě sedí operátorky, které okamžitě řeší vzniklou situaci. Snaží se vyhodnotit stav klienta a udělat optimální kroky tak, aby došlo k záchraně života nebo zklidnění situace,“ vysvětlila ředitelka Farní charity Karolína Wankovská.

O náramky je velký zájem a těší se značné oblibě. V současnosti je městem dotováno sto kusů. „Klienti, kteří už náš náramek používají, si jej chválí. Navíc oceňují přístup operátorek, které se ptají na jejich zdravotní stav či je informují o potřebě dobít náramek. Prý je to pro ně milý kontakt a mají pocit, že se o ně někdo neustále stará a nejsou tak nikdy sami,“ doplnil Martin Kontra z Farní charity Litoměřice.

Hlavní myšlenkou projektu je totiž umožnit seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí a nemuset pobývat v domově důchodců či jiném sociálním zařízení. Toto má vliv i na jejich psychiku, neboť doma se cítí dobře. „Vzhledem k pokročilému věku neradi mění jakékoli atributy svých životů, zvyků a oblíbených míst. Těžko si zvykají na nové lidi a prostředí. Zároveň nemají pocit, že jsou někam odloženi,“ připomněl Kontra.

SOS náramek může také posloužit jako alternativa v případě dlouhé čekací lhůty na umístění do domovů důchodců.

Náramek představuje nástroj pasivní bezpečnosti. „Nepotřebujete ho, ale může nastat okamžik, kdy vám zachrání život. Pro dobrý pocit je dobré ho mít, ovšem v ideálním případě ho nemuset nikdy využít,“ podotkla Karolína Wankovská.