„Hodinky fungují jako mobilní telefon připevněný na ruce. Technologie obsahuje GPS, čímž usnadňuje lokaci osoby, a SIM kartu,“ popsala mluvčí města Eva Břeňová.

Pokud se senior ocitne v ohrožení života, stlačením jednoho tlačítka na hodinkách si přivolá pomoc. Spojí se s dispečinkem v recepci Domova pro seniory na Dómském pahorku a zároveň mohou být upozorněny i blízké osoby seniora.

Náklady na projekt jsou 958 tisíc korun. Senioři, kteří mají o hodinky zájem, se mohou obrátit přímo na litoměřickou farní charitu.