Město Litoměřice v rámci svých sociálních služeb neustále rozšiřuje služby pro seniory. Poslední novinkou ve spolupráci s Farní charitou Litoměřice je poskytování tak zvaných SOS hodinek pro místní seniory, kteří se mohou ocitnout v ohrožení života. Prvních sto zájemců je může získat bezplatně. V uplynulém týdnu, krátce po zveřejnění této aktivity, bylo už předáno klientům pět hodinek.

„Očekáváme, že tato nabídka bude plně využita. Zatím nám volají nejen senioři, ale i jejich rodinní příslušníci, aby získali základní informace o projektu. Nejde o pouhé předání hodinek, senior se musí seznámit s jejich použitím a nejprve se po konzultaci s ním nebo s osobou blízkou do karty vloží základní údaje o uživateli,“ sdělila vedoucí Domova na Dómském pahorku Veronika Chaloupková.

V tomto zařízení totiž nepřetržitě funguje dispečink, který bude průběžně vyhodnocovat stav osoby, která má hodinky připevněné na ruce. Domov musel k zabezpečení této služby vyškolit 13 pracovnic sociálních služeb a pětičlenný tým call centra.

Chytré hodinky fungují jako mobilní telefon připevněný na ruce. Technologie obsahuje GPS, čímž usnadňuje lokaci osoby, a SIM kartu. Stlačením jednoho tlačítka jsou hodinky schopny přivolat pomoc. V případě ohrožení senior zmáčkne červené SOS tlačítko, poté je spojen s dispečinkem, který komunikuje s klientem a v případě ohrožení zajistí okamžitou pomoc. Zároveň mohou být upozorněny i blízké osoby seniora.

Pořizovací náklady projektu SOS hodinek činí 958 tisíc korun, z čehož město uhradilo 750 tisíc korun. „Přestože vstupní náklady na pořízení hodinek činí 9500 korun na osobu, první stovka seniorů z Litoměřic dostane díky městu hodinky zdarma. Lidé uhradí jen náklady spojené s provozem SIM karty, to je 250 korun měsíčně,“ vysvětluje úvodní fázi projektu ředitelka Farní charity Litoměřice Karolína Wankovská. Po vyčerpání první stovky hodinek předaných předem prověřeným zájemcům zdarma se mohou hlásit i obyvatelé z okolních obcí. Ti však již budou muset zaplatit jednorázově vstupní náklady ve výši 9500 korun a následně měsíční paušál za 250 korun.

Komplan i seniorská obálka

V prvním roce je projekt realizován jako pilotní ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT a Technickou akademií ČR, jež se podílejí na vytváření statistik a odstraňování chybovosti. „SOS hodinkami tak město Litoměřice doplňuje již fungující projekt a mobilní aplikaci Komplan, který slouží jako rychlá navigace v případě potřeby sociálních a zdravotních služeb, a I.C.E. kartu – takzvanou seniorskou obálku,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková.

„Cílem tohoto projektu je podpořit Farní charitu Litoměřice v rámci pečovatelské služby, udržet lidi co nejdéle v jejich bezpečném a přirozeném prostředí v rodinách a dále rozšiřovat nabídku sociálních služeb, k čemuž nám pomáhá toto chytré řešení,“ dodal tajemník městského úřadu Milan Čigáš.

V období nouzového stavu, kdy byl Domov na Dómském pahorku pro návštěvy uzavřen, je maximálně využíván imobilními klienty projekt Tablet od srdce. Domov získal od vyhlašovatelů dva tablety a SIM karty a ty jsou od ráno do pozdního odpoledne v nepřetržitém provozu. Mobilní klienti se mohou po objednání a dodržení všech hygienických podmínek setkat s návštěvami v místnosti, kde jsou oddělení skleněnou přepážkou.