Partnery mu jsou TJ Sokol a TJ Viktorie, obě provozují sportovní aktivity na svých zařízeních, která vyžadují dost vysoké náklady na provoz a údržbu, proto vítají každou pomoc ze strany města.

Všechna sportoviště ve městě pamatují první polovinu minulého století, například sokolovna pochází z 20. let, kdy byl Sokol na vzestupu, měl velkou členskou základnu a stavěl tělocvičny po celé republice.

„Dnes je objekt zapečetěn, není využíván, protože jeho plocha nemá rozměry pro žádný kolektivní sport a náklady na jeho provoz jsou vysoké. Dosud se nenašlo pro něj uplatnění," říká Martin David, předseda tenisového oddílu TJ Sokol.

Tělocvičná jednota má 55 členů a zabývá se hlavně tenisem a v zimě okrajově lyžováním, zhruba polovinu základny tvoří mládež. V letošním roce se do oddílu přihlásilo 20 nových dětských adeptů tenisu.

Péče o mládež také byla jedním z důvodů, proč město podalo Sokolu pomocnou ruku při budování nových kabin a společenské místnosti. Vzalo na sebe nejen zajištění projektové dokumentace, stavebního řízení, ale i samotnou realizaci akce vlastními prostředky.

„Před zimou se podařilo dokončit část hrubé stavby, nyní se provádějí inženýrské sítě a v první polovině příštího roku bude objekt dokončen a během prázdnin předán k užívání Sokolu. S tenisovými kurty sousedí sokolovna, která by vyžadovala celkovou rekonstrukci. V 90. letech jsme se s výborem Sokola dohadovali o převzetí objektu městem, ale tehdy nedošlo ke shodě. S postupem let se změnily názory i podmínky. Bohužel v současné době nejsou nakloněny pro takovéto obecně využitelné objekty ani dotace. Sokolovna je velká stavba a náklady na její rekonstrukci se odhadují až na 15 milionů korun. Užitná hodnota vestavěného objektu je problematická, pro sportovní využití je příliš malý a pro společenské akce s kapacitou zhruba 400 osob zase téměř nevyužitelný," vysvětluje starosta města Petr Medáček.

Rekonstrukce sokolovny, stejně jako záměr na její využití, se zdá být během na dlouhé trati. Reálnější je vybudování nové tělocvičny.

„Máme zájem, aby se v Budyni daly provozovat halové sporty, jako je populární florbal, o který je velký zájem. Máme družstvo i trenéra, ale to hraje a trénuje pouze v provizorních podmínkách. Obdobně jsou na tom se zimní přípravou i tenisté. V plánu je vybudovat v sousedství základní školy otevřené sportoviště a halu. V dotačním období narážíme na malé problémy, ale věřím, že v rámci školských projektů nebo dotací do cestovního ruchu se nám to podaří prosadit. Sportoviště je méně projektově připravené, ale zdrojově je na tom lépe než tělocvična, která je naopak připravena až do fáze stavebního povolení, ale musíme počkat na vhodné dotační výzvy," dodává starosta.