Jak sokolové slibují, zapůjčený materiál oskenují a vrátí. „Necitlivým přístupem k historii Sokolstva v uplynulých letech došlo ke ztrátě cenných památníků, fotografií a dalších sokolských dokumentů. Sokolská župa Podřipská byla založena v roce 1887 a v dobách první republiky sdružovala přes 80 jednot. Velmi bohatý archiv byl zachován během obou světových válek, ale bohužel se ztratil nebo zničil v letech komunistické totality. Proto v naší historii zaznamenáváme řadu „bílých míst“ – nepříjemných mezer zaviněných během let 1948 – 1989 a nezájmem občanů po roce 1990,“ říká Pavel Koukal, jeden ze vzdělavatelů SŽP, která sídlí na adrese Libušina 1176, Roudnice nad Labem.