Zatímco zbytek parku je řádně udržován, pomník obklopují vysoké rostliny. Objevily se dokonce spekulace, nejedná-li se o vyjádření neúcty k vojákům Rudé armády. Nic takového. Na ploše je nově založená květnatá louka.

„Jde o směs bylin, letniček a travin, kterou je možné sekat jednou až třikrát za rok v závislosti na jejich květu a celkovém vývoji. Zpočátku se mezi rostlinami objevoval i plevel, ten už je pryč. Potrvá však alespoň tři roky, než se louka rozvine do požadované podoby," vysvětlila Lenka Brožová z odboru životního prostředí městského úřadu.

Nejde o neúctu

S rozpačitými ohlasy se sama setkala, věří ale, že si lidé přivyknou i na tuto změnu vycházející z projektu nedávno dokončené obnovy Jiráskových sadů. „Snahou bylo odlišit tuto plochu od ostatních v parku. Snad to přispěje i k tomu, že si sem lidé nebudou lehat a rozloží své deky jinde. Je to zase něco nového, rozhodně se ale nejedná o neúctu," doplnila Brožová, která má na starosti městskou zeleň.

Dříve socha stála uprostřed zpevněných ploch a zídek, nyní k ní vede cesta po několika samostatných deskách evokující odstraněné schodiště.

Víte, že?Místo, kde dnes stojí socha vojáka, v průběhu 20. století několikrát změnilo svou tvář. Jako první zde byl v roce 1909 postaven pomník Františka Josefa I., který byl po devíti letech odstraněn a až v roce 1927 nahrazen kovovým reliéfem připomínajícím německou minulost města. Další podobu, tentokrát ovlivněnou sovětským režimem, si místo nese od roku 1954. Nejprve byl pomník věnován Stalinovi, v květnu 1975 ho vystřídala socha rudoarmějce.

„Pomník má statut válečného hrobu, ačkoli pod ním žádné ostatky padlých nejsou. Před rekonstrukcí byl proto nutný souhlas Ministerstva obrany. To mělo jedinou podmínku, a to zachovat přístup k soše pro kladení věnců či květin, čemuž se podařilo dostát. Pás zeleně od chodníku k deskám budeme sekat častěji," uvedla Lenka Brožová.

Údržbu Jiráskových sadů mají na starosti Technické služby města Litoměřice, specifickou péči bude však po dobu pěti let dál zajišťovat zhotovitel, tedy Sdružení LTM Jiráskovy sady, tvořené firmami Gardenline a Gabriel. To je i případ květnaté louky.