Podle ministerstva školství se měli učitelé zaměřit během prvního pololetí především na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení nebo práci s časem. „Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů. Za stávajících okolností však lze doporučit zejména hodnocení slovní, případně klasifikaci doplněnou slovním hodnocením,“ dalo ministerstvo školám při sepisování vysvědčení poměrně volné ruce.

Vzhledem k tomu, že děti trávily většinu pololetí na distanční výuce, se řada škol přiklání ke slovnímu hodnocení. To není ničím novým například na ZŠ Molekula, která sídlí v Chlumci na Ústecku. Dětem zde dávají slovní hodnocení po celou dobu existence školy. „Je s tím hodně práce pro učitele, jedna třída zabere mnoho hodin. Rodiče to ale oceňují, protože se přesně dozvědí, jak na tom jejich děti jsou,“ vysvětlila ředitelka Molekuly Ivana Kopřivová.

Se slovním hodnocením se mohou potkat také žáci ZŠ na Máchově náměstí v Děčíně, kde ho používali především u dětí se specifickými požadavky na vzdělávání. „Naučit se psát slovní hodnocení není možné ze dne na den. Na vysvědčení ho proto využijí ti učitelé, kteří s tím mají zkušenosti. Ostatní se to postupně učí. Žáci 8. a 9. tříd ale dostanou na vysvědčení klasické známky, protože se zohledňují při přijímacích zkouškách na střední školy,“ řekl ředitel školy Martin Lána s tím, že je potřeba naučit pracovat s takovou podobou vysvědčení také rodiče.  

Pro řadu rodičů, kteří vyrostli na známkách, může být slovní hodnocení nepřehledné a neumí si ho správně zařadit do škály znalostí tak, jak je znají oni. Školy proto zveřejňují, co jaké slovní spojení v hodnocení znamená a které známce odpovídá. Pokud učitel z Molekuly do hodnocení například napíše, že dítě je pohotové, bystré a dobře chápe souvislosti, mohou mít rodiče radost. Takové vyjádření totiž odpovídá jedničce na klasické pětibodové škále. Naopak pokud se na vysvědčení objeví, že dítě odpovídá nesprávně i na doplňující otázky, vědí, že je zle. To totiž znamená, že by na běžném vysvědčení mělo pětku.

Kromě podoby vysvědčení musí školy řešit také to, jak je předají dětem a jejich rodičům. V současné době totiž mohou do školy chodit pouze žáci prvních a druhých tříd. Těm jejich mnohdy první vysvědčení předají učitelé přímo ve třídě. „Pokud ostatní žáci nebudou moci přijít do školy, budou mít vysvědčení v den jeho předání zpřístupněné on-line a ve fyzické podobě ho dostanou po návratu do školy,“ nastínil postup při předávání vysvědčení Martin Lána z děčínské školy.