Po sečtení hlasů o tom v pátek po 22. hodině informovala mluvčí města Eva Břeňová. „Celkem 95,87 procenta obyvatel města odpovědělo ANO na otázku, zda-li chtějí, aby orgány města bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce,“ uvedla mluvčí.

Obě podmínky pro platnost referenda jsou tak platné a závazné. „Dostavilo se více než zákonem stanovených 35 procent oprávněných osob a pro odpověď ANO hlasovala nadpoloviční většina osob, které se hlasování zúčastnily, což je více než 25 procent všech oprávněných osob,“ informovala předsedkyně místní komise referenda Martina Skoková.

Pro vedení města je výsledek referenda závazný. „My jsme však již dříve deklarovali, že jednáme a budeme dále jednat s Ústeckým krajem o možnostech začlenění do Krajské zdravotní, která úspěšně provozuje pět dalších nemocnic v Ústeckém kraji,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč.

Podle mluvčí města Evy Břeňové se zhruba v půl druhé odpoledne pohybovala účast v pěti oslovených okrscích kolem 20 procent. "Například okrsek číslo 10 v Mládežnické ulici hlásil, že se dostavilo již 27,5 procenta voličů, okrsek č. 20 (v ZŠ Havlíčkova) registroval 19 procent příchozích, naopak zapisovatel jednoho z okrsků v Ladově ulici (č. 25) hlásil, že prozatím odvolilo 13,5 procenta lidí." informovala v pátek odpoledne Eva Břeňová.