Především děti si užily zážitkově naučný okruh, který vedl až na vrch Hradiště. Děti si na několika stanovištích procvičily znalosti o přírodě Českého středohoří a odměnou jim byly medaile, omalovánky a spousta dalších upomínkových předmětů. Jarmark, který probíhal na návsi v Hlinné, nabídl lokální dobroty, živou hudbu nebo ukázky lidových řemesel. Nechyběli ani rytířské souboje či živá zvířátka z Adélčina dvorečku.

Akce, kterou pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO České středohoří společně s obcí Hlinná je od konce minulého roku certifikovaným zážitkem v rámci regionálních známek České středohoří.