Pořadatelé si dali za cíl připravit pro návštěvníky trhy s pestrou nabídkou sortimentu řemeslných výrobků, farmářských produktů a dobré zábavy a v retrostylu je vtáhnout do atmosféry první republiky, připomenout jim její eleganci, hodnoty, národní hrdost a osobnosti v čele s prezidentem T. G. Masarykem.

Prezident přijede v 10 hodin na náměstí v historickém automobilu a setrvá s návštěvníky jarmarku až do odpoledne.

„Doprovázet ho budou jeho věrní legionáři, společně se projdou mezi řemeslníky a návštěvníky a pozdraví se hlavně s těmi, kteří přijdou v dobových kostýmech. Každý, kdo přijde v takovém oblečení, se bude moci setkat s T. G. Masarykem a společně se s ním vyfotografovat," říká hlavní pořadatel slavnosti Libor Uhlík.

Den českých řemesel zahájí svým vystoupením na hlavní scéně zábavná retrokapela Máňa trio a po ní už program propukne naplno. První republiku připomene módní přehlídka, výstava historických automobilů, motocyklů, kol a kočárků. Část programu vyplní místní spolky, zdravici prezidentovi přednese spolek žen a zástupci cechu živnostníků. Otevřené budou všechny výstavní prostory.

Program:

Hlavní scéna
10.00 příjezd T. G. Masaryka
10.30 vystoupení dětí MŠ Pastelka
11.00 módní přehlídka Vera Petroo
12.00 Vojta Vrtek
12.30 retro kapela Péro za kloboukem
13.30 pěvecký dětský sbor Zvonek
14.00 průvod s T. G. Masarykem
14.30 ukázka výcviku legionářů
15.00 opakování dopoledního bloku zábavy
16.40 slavnostní salvy a rozloučení s prezidentem

Kulturní dům
12.00 Divadlo Krabice Teplice – O nejasné princezně
14.30 Strašák Fešák