Krajská hodnotitelská komise, které předsedala Miroslava Vencláková, starostka Libochovan, které se staly vítězem Vesnice Ústeckého kraje roku 2017, při posouzení 11 kritérií doporučila k udělení titulu a Zlaté stuhy obci Lipová v děčínském okrese. Modrou stuhu za společenský život si ke svému praporu připne obec Lukavec, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Lovečkovice, když oceněním Inovativní obec se mohou pochlubit Mšené lázně, které navíc obdržely diplom za vzorné vedení obecní knihovny.

Lukavec a Mšené lázně už mají své prapory ozdobeny stuhami, Lovečkovice se podobného ocenění dočkaly po třech letech účasti v soutěži. „Péči o životní prostředí se věnujeme komplexně ve spolupráci s občany a dvěma spolky. Staráme se nejen o 130 hektarů lesa, ale vysazujeme dřeviny v krajině, pečujeme o studánky a rybníky a připravujeme projekty na lesní retenční nádrže k zadržení vody v krajině. Finanční odměnu, která ke stuze náleží, opět vložíme do péče o životní prostředí. V plánu máme například revitalizaci rybníku v Lovečkovicích nebo výsadbu aleje k rozhledně nad Náčkoviceme,“ uvedl starosta Lovečkovic Radek Černý. Komise přihlédla i k dalším aktivitám obcí, Vrbice se může pyšnit diplomem za vzorné vedení obecní kroniky, Libkovice pod Řípem za rozvoj volnočasových aktivit, Dušníky za údržbu sportovního a společenského zázemí, Vražkov zase za spolupráci se zemědělským subjektem.