Jednatel Josef Krajník již několik měsíců opakuje, že Podřipská nemocnice je pro stát, potažmo Všeobecnou zdravotní pojišťovnu levná. A pokud jí krátkodobou smlouvou (tedy provoz nemocnice jen na 12 měsíců) VZP nařídí uzavírání oddělení, v konečném důsledku na tom ekonomicky pojišťovny nevydělají. Pacienti se totiž logicky musí „přemístit" do jiných zdravotnických zařízení.  V úvahu nejčastěji připadají nemocnice v Mělníku, Litoměřicích a Ústí nad Labem.

Infografika.

Na nové pacienty se v těchto nemocnicích už těší. Vedení špitálů si od toho slibuje přísun peněz. Zatímco tedy nyní roudnická nemocnice hospodaří zhruba s 350 miliony korun ročně, část těchto peněz se „přelije" ke konkurenci.

A je tu ještě jeden pohled. Zatímco roudnická nemocnice má základní sazbu pro výpočet stanovení úhrady za provedené výkony na částce 22 520 Kč pro rok 2012, v Mělníku je to 28 623 Kč a v Litoměřicích 28 786 Kč. Nejvíce dostává Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 31 445 Kč. Údaje jsou ve vztahu k oddělením chirurgie a interny.

Co sazby znamenají? Především to, že za stejnou operaci v každé nemocnici dostávají různě zaplaceno. Za pacienta, který by byl operován například v Roudnici, tamní nemocnice dostane méně peněz, než když ten samý operační výkon udělají třeba v Litoměřicích či Mělníku.

Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí zdravotní péči v nemocnicích vždy v souladu s tzv. úhradovými vyhláškami, které pro každý rok vydává ministerstvo zdravotnictví. Základní sazba je tvořena ze 75 procent individuální základní sazbou nemocnice; její výše se odvíjí od historických mechanismů úhrad a s nimi svázaného individuálního přístupu jednotlivých nemocnic. A dále z 25 procent celostátní základní sazbou, stanovenou dle vyhlášky; v roce 2012 je 29 500 Kč.

Protože nyní každá nemocnice má jinou základní sazbu a tudíž zdravotní péče v každé nemocnici stojí různě, VZP se podle prohlášení dlouhodobě snaží prosadit, aby všechny zdravotní pojišťovny hradily povinně stejnou základní sazbu za stejnou zdravotní péči.

„VZP se důrazně ohrazuje proti nařčení, že hradí různým zdravotnickým zařízením různě, naopak různě hradí některé jiné zdravotní pojišťovny. VZP se vůči ministerstvu zdravotnictví svými návrhy na úpravu dikce úhradové vyhlášky opakovaně snaží výše úhrady za zdravotní péči co nejvíce objektivizovat," reagovala pojišťovna v říjnu na zveřejněné informace médií o základní sazbě.